Tervetuloa!

16. tammikuuta 2023 kirjoittaja
Kai Vuokko
| Ei vielä kommentteja


Tervetuloa lukemaan Uudistajaa!

Uudistaja on Reformo Networksin blogin nimi. Yrityksemme nimi on suomeksi sananmukaisesti "Verkkojen uudistaja". Näemme uudistamisen tarvetta monessa kohtaa - infrastruktuurin arkkitehtuurin tulee tulla ummehtuneelta 90-luvulta vastaamaan nykypäivän sovellusliikenteen vaatimuksiin. Käytettävien teknologioiden on oltava moderneja ja kustannustehokkaita. Hallintajärjestelmien tulee toimia saumattomasti ja mahdollistaa asiakkaiden vaatima palvelutaso. Tietoturvan pitää kyetä torjumaan erilaiset hyökkäykset automaation avulla niin, että ainoastaan haastavimpiin tapahtumiin joudutaan koskemaan käsin. Infrastruktuurin on mahdollistettava modernin yrityksen tarvitsema 24/7 käytettävyys ja sen pitää olla täysin läpinäkyvä. Kun katsotaan, missä mallissa monen organisaation infrastruktuuri nykypäivänä on, herää heti kysymys että miten tämä on ylipäätänsä mahdollista?

Tietoteknisen infrastruktuurin uudistaminen vastaamaan modernin digitaalisen yrityksen tarpeita on matka jolla on selkeä alkupiste, mutta ei välttämättä loppua. Tokihan projektimaisessa tekemisessä saadaan yksittäinen osa-alue aina tehtyä loppuun asti, mutta yrityksen tarpeiden alati muuttuessa tulee esille uusia tekemisen kohteita ja sitä kautta hihat kääritään jossakin toisessa kohtaa. Samoin teknologiat uudistuvat, jolloin pitkän uran palvelleet komponentit siirretään kierrätykseen ja tilalle otetaan uusia laitteita ja ohjelmistoja.

Kuusi isointa aluetta

Ylätasolta tarkasteltuna yrityksen moderni IT-infrastruktuuri käsittää kuusi osaa; Lähiverkko (langaton ja langallinen), toimipisteitä yhdistävä laajaverkko, mahdollinen oma konesali, tietoturvareuna, julkipilvi (mukaan lukien yhteydet ja tietoturva) ja etäyhteydet. Näkökulmasta ja toimialasta riippuen tähän voidaan toki lisätä esimerkiksi päätelaitteet ja niiden tietoturva, mahdolliset tuotannolliset verkot tai vaikkapa yksityiset mobiiliverkot. Mutta kuusi ensimmäistä löytyy suurimmasta osasta yrityksiä.

Mielenkiintoinen kysymys on - mikä on moderni ja miten uudistaa kutakin näistä osa-alueista? Teknologioiden osalta on helppo tehdä listaa kunkin osa-alueen tärkeimmistä uutuuksista; 

• Kiinteä lähiverkko - Fabric-pohjaisuus
• Langaton lähiverkko - WiFi6E
• Toimipisteverkko - SD-WAN
• Tietoturvareuna - SSE/SASE
• Konesali - Fabric-pohjaisuus
• Yhteydet julkipilviin - SD-WAN
• Etäyhteydet - SSE/SASE

Mielenkiintoisempi kysymys on, miten nämä osa-alueet saadaan sovitettua mahdollisimman hyvin yhteen ja samalla huolehdittua kustannustehokkuudesta? Näkemyksemme on, että vähemmän on parempi. Ja tässä yhteydessä vähemmän tarkoittaa vähemmän eri teknologiavalmistajia. Mitä pienemmällä määrällä eri osa-alueiden tarpeet saadaan täytettyä, sitä vähemmän on integraatiokohtia, vikapaikkoja ja hallintajärjestelmiä. Tämän kautta ratkaisuista tulee yksinkertaisia, helposti laajennettavia ja hallittavia sekä vähemmän vikaherkkiä.

Suunnittelusta toteutukseen

Uudistamisen aloittaminen sujuu helpoiten rakentamalla ensin kokonaiskuva nykyisestä ja tavoitetilasta. Helpoiten tämä sujuu arkkitehtuurityön kautta. Siinä Reformon arkkitehti käy läpi erikseen sovittavien henkilöiden kanssa nykyisen infrastruktuurin kipu- ja onnellisuuspisteet. Tämän ja organisaation tavoitetilan kautta pystytään luomaan näkemys tulevaisuuden tarpeista. Arkkitehtuurityö toimii alustana teknologia-aluekohtaisten suunnitelmien tekemiselle. Ylätason suunnitelmassa mallinnetaan esimerkiksi tarvittavat laitteet ja mekanismit ja siitä edelleen jalostetussa alatason suunnitelmassa mennään laitteiden välisiin yhteyksiin ja osoitteisiin saakka.

Kunnollisilla suunnitelmilla on mukava rakentaa. Mutta rakentamisessa auttaa valtavasti myös modernit menetelmät ja työkalut. Käytännössä mitään laitteita ei esimerkiksi lähiverkon osalta konfiguroida etukäteen, vaan ne saavat tarpeellisen toimintaohjeistuksen käynnistyessään ja liittyessään osaksi verkkoa. Tämä vähentää työvaiheita tehden verkon rakentamisesta erittäin kustannustehokasta.

Asennuksen ja käyttöönoton jälkeen seuraa operointityö. Perinteisesti verkon laitteita on hallittu komentorivin kautta ja näkyvyyteen on käytetty lähinnä pingiä. Modernit työkalut siirtävät nämäkin historian havinaan tarjoten graafisen käyttöliittymän tekoälyllä höystettynä.

Yhdessä matkalle?

Uudistuminen on aina työlästä. Klassisessa sarjakuvassa poliitikko kysyy kansalta, kuka haluaa uudistuksia. Kaikki viittaavat. Seuraavassa ruudussa kysyy, kuka haluaa uudistua. Kukaan ei viittaa. Viimeisessä ruudussa kysyy, kuka haluaa johtaa uudistuksia. Kansa on kaikonnut. Näinhän se usein on. Uudistamisessa pitää olla vahva tahtotila ja esikuva, joka vie muutosta eteenpäin. Reformo Networks auttaa mielellään teknologian kanssa ja tukee myös uudistuksen sisäisessä myymisessä.

Kirjoittaja on Reformo Networksin toimitusjohtaja

Kai Vuokko 16. tammikuuta 2023
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin